Gioi Thiệu

Về Chúng Tôi

Khởi đầu cò con nhỏ lẻ cùng các sản Đinh lăng từ quê hương chuyên canh cây dược liệu Nam Định trong vùng quy hoạch cây dược liệu Đồng bằng sông Hồng và nhận được những tín hiệu tích cực nhất định từ người dùng.   Thêm chút may mắn ..

0924.768.788